Với cTrader, các nhà môi giới có thể yêu cầu tất cả các tính năng cần thiết để tự quản lý và quản lý tài khoản giao dịch của khách hàng trong thời gian thực từ cBroker, một nền tảng quản lý doanh nghiệp cao cấp cho các nhà môi giới.

 

cBroker – Công cụ cho nhà quản lý tài khoản

cBroker là một ứng dụng thích hợp, được thiết kế cho các nhà môi giới để quản lý mọi thứ liên quan đến môi trường cTrader của họ, một trong những chức năng chính mà ứng dụng được thiết kế là để quản lý tài khoản.

 

Bạn có thể yêu cầu truy cập vào tất cả các tài khoản trong danh sách, bao gồm hoạt động giao dịch và lịch sử, thông tin ký quỹ, thông tin số dư, chi tiết cá nhân và cài đặt tài khoản, tất cả ở một nơi để giúp bạn làm việc nhanh chóng hơn.

cBroker là giải pháp quản lý doanh nghiệp cao cấp dựa trên bởi hơn 80 công ty môi giới, bạn có thể chắc chắn nó có những gì bạn cần.

 

Thông tin tài khoản

Truy cập thông tin tài khoản nhanh chóng và dễ dàng. cBroker cung cấp các tùy chọn cho việc lưu các thông tin cá nhân được liên kết với tài khoản, chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ, địa chỉ và số CMT. Lưu trữ các chi tiết cá nhân trên nền tảng này là hoàn toàn tùy chọn. Xem tất cả các cài đặt được áp dụng, thời gian đăng ký và thời gian đăng nhập cuối cùng của từng tài khoản.

Người dùng

Một cá nhân có thể có một số tài khoản giao dịch, mỗi tài khoản thuộc về một người sẽ được liên kết với ID cTrader của họ, mà bạn có thể thấy từ cBroker và cho bạn biết người sử dụng tài khoản. Bạn có thể di chuyển tài khoản từ người dùng này sang người dùng khác và chỉ định tài khoản mới được tạo cho người dùng cụ thể bằng cách chỉ định cho họ ID cTrader của họ. Thực thể người dùng này là nền tảng của cTrader CRM và Marketing Suite.

Tài khoản Pháp

Theo thông tư do AMF công bố vào ngày 10/1/2017, các nhà môi giới cần phải bảo vệ rủi ro nhất định cho các nhà đầu tư, nếu không họ sẽ bị cấm tiếp thị dịch vụ của họ cho các nhà đầu tư lẻ bên trong nước Pháp, mặc dù các thỏa thuận xuyên biên giới. Vì lý do này, cTrader có các tài khoản Pháp (AMF Compliant). Tài khoản Pháp cung cấp một tính năng bảo vệ bắt buộc được thiết kế để hạn chế rủi ro của các nhà đầu tư và phù hợp với các yêu cầu đã được công bố.

Tài khoản Hồi Giáo

cTrader có các tài khoản Shariah Compliant SWAP miễn phí cho phép các nhà môi giới tham gia vào các nhà đầu tư Hồi giáo-những người mà không được phép trả lãi theo tín ngưỡng tôn giáo của họ. Tài khoản Compliant Shariah đáp ứng tất cả các yêu cầu của luật Shariah và các nguyên tắc được nêu rõ về “tài chính Hồi giáo”. Để bảo vệ chống lại khả năng chênh lệch Swap, bạn có tùy chọn tính phí hành chính sau một thời gian gia hạn cố định cho các tài khoản đã bật tùy chọn này.

Quyền truy cập

Với nhiều quyền truy cập khác nhau có sẵn cho các tài khoản giao dịch, bạn có thể quản lý những tài khoản trên cTrader tại bất kỳ thời điểm nào. Các cài đặt này có thể được áp dụng ngay lập tức. Quyền truy cập có thể dùng bao gồm;

Toàn quyền truy cập

Nhà giao dịch không có giới hạn về tài khoản giao dịch của họ.

Chỉ đóng

Nhà giao dịch chỉ có thể đóng các vị thế và không thể tăng hoặc tạo các vị trí mới.

Giao dịch bị vô hiệu hóa

Nhà giao dịch có thể đăng nhập vào nền tảng ở chế độ chỉ xem, không thể thực hiện hành động giao dịch nào.

Đăng nhập bị vô hiệu hóa

Nhà giao dịch không thể đăng nhập vào nền tảng.

Tài khoản tiền tệ

cTrader cho phép bạn chấp nhận bất kỳ và nhiều loại tiền nạp tài khoản bạn yêu cầu. Đơn vị tiền tệ của tài khoản có thể được chọn khi tạo tài khoản giao dịch và có thể được thay đổi cho đến khi khoản tiền nạp đầu tiên được thực hiện.

Tiền thưởng

Hoàn toàn miễn phí rủi ro cho các nhà giao dịch của bạn. Cơ chế Logic thông minh của cTrader đảm bảo rằng tiền thưởng của bất kỳ khối lượng nào không thể bị các nhà giao dịch của bạn điều khiển. Tiền thưởng có thể được chuyển đổi thành số dư theo cài đặt nhóm. Tất cả chi tiết về tiền thưởng và chiến lược chuyển đổi được hiển thị trong cTrader để người dùng xem.

Quản lý mật khẩu

Mật khẩu có thể được kiểm tra và thay đổi bằng tay thông qua cBroker. Kiểm tra mật khẩu cho phép bạn xác nhận thông tin xác thực của khách hàng qua điện thoại trước khi phát hành bất kỳ thông tin tài khoản nhạy cảm nào cho họ. Bạn có thể thay đổi mật khẩu của khách hàng theo yêu cầu của họ bất kỳ lúc nào.

Giao dịch qua điện thoại 

 

Giao dịch qua điện thoại cho phép bạn khởi chạy cTrader cho bất kỳ tài khoản giao dịch và thay mặt cho khách hàng bằng tài khoản của họ. Hoàn thành các lệnh của các khách hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng tính năng giao dịch qua điện thoại của cTrader. Tất cả các hoạt động thực hiện trong khi ở chế độ giao dịch qua điện thoại được xác định cho các nhà giao dịch của bạn biết nguồn gốc của những thay đổi đó trong tài khoản của họ.

Nhóm

Trong cBroker, không giới hạn tạo các nhóm và sử dụng để thành lập các nhóm tài khoản vì lý do quản lý hoặc kinh doanh. Bằng cách sử dụng chức năng nhóm linh hoạt, bạn có thể áp dụng các cài đặt giao dịch, các cặp tiền, phí và quản lý rủi ro khác nhau cho từng nhóm. Tất cả các báo cáo trong cBroker có thể được lọc theo nhóm.

Báo cáo qua email

Chọn gửi báo cáo email vào cuối ngày cho khách hàng của bạn và thời gian họ được gửi, thiết lập cho mỗi tài khoản. Các báo cáo email này thông báo cho người dùng về bất kỳ sự kiện giao dịch nào đã xảy ra trong tài khoản của họ cho ngày tương ứng và số dư cuối kỳ và thông tin ký quỹ của họ.

Tài khoản Demo

Thiết lập thời gian lifetime cho tài khoản demo của bạn. Khi tài khoản demo hết hạn lifetime, một email tự động sẽ được gửi để nhắc nhở người dùng đăng nhập để giữ tài khoản hoạt động hoặc chỉ đơn giản là mở một tài khoản thực.

Nguồn : https://spotware.com/ctrader/back-office/trading-account-management

About The Author

Fondex được đăng ký với 25 cơ quan quản lý của EU * và được quản lý bởi các quy trình và thủ tục tốt nhất của MiFID. Fondex ™ là một tên thương mại của TopFX Ltd, được đăng ký là Công ty Đầu tư Síp (CIF) và được cấp phép bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) theo giấy phép số 138/11, VAT 10274180P phù hợp với Hướng dẫn Thị trường Tài chính Các Công cụ Tài chính (MiFID). Thoả thuận với các điều kiện quản lý EU.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.