Công cụ báo cáo cBroker

cBroker là một nền tảng quản trị bao gồm tất cả các thiết kế sinh thái để cho phép phát hiện thông tin nhanh và cung cấp các thông tin chi tiết về báo cáo tình hình tài chính cho các nhà môi giới trong thời gian ngắn nhất có thể. Cấu trúc của cBroker cho phép bạn điều chỉnh giữa các phần khác nhau và trích xuất các thông tin cần thiết về hoạt động của các nhà giao dịch, hoạt động của người quản lý và thực thi lệnh với thời gian tối thiểu.

Bảng và lưới trực quan

Hầu hết các thông tin có sẵn trong cBroker được hiển thị trong các lưới có thể tìm kiếm, sắp xếp và điều chỉnh được. Người quản lý cBroker có thể chọn cột nào sẽ được hiển thị và áp dụng bộ lọc cho kết quả được hiển thị.

Bằng cách này, họ có thể chỉ tập trung vào thông tin có liên quan. Tất cả các lưới đều có nút xuất trong suốt ứng dụng, cho người quản lý có quyền. Họ có thể xuất thông tin cho tất cả thực thể cBroker và quá trình đăng trong một phần mà họ chọn.

 

 

Nhật ký

cBroker cung cấp quyền truy cập vào một nhật ký lớn ghi lại tất cả hoạt động diễn ra trên máy chủ. Nhật ký cBroker cho phép bạn dễ dàng tìm thấy ai đã làm gì, vào thời điểm nào. Chi tiết được hiển thị bao gồm:

> Tất cả hoạt động của người quản lý trong cBroker khi họ đăng nhập và mọi thay đổi họ đã áp dụng.

> Các lệnh của nhà giao dịch được tạo, sửa đổi và điền

> Các vị thể được mở, sửa đổi và đóng

Quảng cáo

Xem quảng cáo theo thời gian thực hoặc bằng trích dẫn nội dung theo Cặp tiền với khả năng xem người dùng nào có vị thế ảnh hưởng đến những nội dung hoặc Cặp tiền đó.

Quảng cáo của bạn có thể được trích xuất thành excel, bất kỳ cơ sở dữ liệu nào và bất kỳ phần mềm quản lý báo cáo bên ngoài nào bằng cách sử dụng chức năng báo cáo API hoặc DDE. Cho bạn khả năng quảng cáo mạnh mẽ và phù hợp với những nền tảng khác.

Các lệnh

cBroker cho phép bạn xem mọi lệnh đang chờ xử lý trong hệ thống, đó là hướng, khối lượng, giá dự kiến và loại lệnh. Chức năng này là để giúp bạn lên kế hoạch quản lý rủi ro và phát hiện các xu hướng sắp tới. Bạn cũng có thể xem tất cả các lệnh đã hoàn thành. Các lệnh có thể được xem dựa trên khoảng thời gian hoặc lọc theo nhóm, kênh, loại và trạng thái. 

Các giao dịch

Xem mọi giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn, sử dụng nhiều tab, bộ lọc, cột và tóm tắt để xây dựng bản mẫu hoàn hảo để đánh giá các chỉ số hiệu suất. Thông tin có thể được tổng hợp để xem xét KPI cho mỗi giao dịch, mỗi tài khoản giao dịch, mỗi IB, mỗi kênh và mỗi cặp tiền. Từ đây bạn có thể xem tóm tắt thông tin về khối lượng giao dịch, tổng số nhà môi giới P&L, tổng số nhà giao dịch P&L và nhiều hơn nữa.

Vị thế

Xem tất cả các vị thế mở trong thời gian thực. Chức năng này có thể được sử dụng giúp hiểu nguồn gốc của quảng cáo và báo cáo. cBroker cũng hiển thị tất cả các vị thế đóng để giúp bạn hiểu thời gian trung bình của từng vị thế.

Giao dịch

Báo cáo tất cả các kiểu giao dịch để giúp bạn hiểu dòng chảy của quỹ. Bạn có thể tài khoản riêng cho các thanh toán của khách hàng, hoa hồng của IB, hoa hồng của cMirror, chuyển đổi tiền thưởng, phí quản trị, cổ tức và nhiều hơn thế nữa. 

Báo cáo thực hiện

Xem mọi thông tin về các sự kiện thực hiện lệnh, cBroker tạo điều kiện dễ dàng điều tra và giải quyết nhanh các yêu cầu của nhà giao dịch. Bạn có thể theo dõi chi tiết tất cả các lệnh đã gửi, truy cập thông tin về các giao dịch đã xử lý hoặc các lệnh đã bị từ chối. Bạn được trang bị một dòng thời gian minh bạch cho các lệnh và các giao dịch. 

Báo cáo qua Email

Bật báo cáo qua email vào cuối ngày để có được ảnh chụp về vốn hàng ngày và P&L. Báo cáo được tạo tại một thời điểm cụ thể, bạn cũng có thể chọn người nhận tệp HTML. Ngoài ra bạn có thể tương tác với nhà giao dịch của mình vào cuối ngày và tư vấn cho họ về hoạt động và trạng thái tài khoản trong ngày của họ.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : https://spotware.com/ctrader-reporting/

About The Author

Fondex được đăng ký với 25 cơ quan quản lý của EU * và được quản lý bởi các quy trình và thủ tục tốt nhất của MiFID. Fondex ™ là một tên thương mại của TopFX Ltd, được đăng ký là Công ty Đầu tư Síp (CIF) và được cấp phép bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) theo giấy phép số 138/11, VAT 10274180P phù hợp với Hướng dẫn Thị trường Tài chính Các Công cụ Tài chính (MiFID). Thoả thuận với các điều kiện quản lý EU.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.