Những quy định yêu cầu của FIFO Netting

cTrader cung cấp các tài khoản Netting theo nguyên tắc First In First Out (FIFO). Việc thực hiện tính năng này phù hợp với các quy định của CFTC và NFA, cho phép NFA đăng ký Đại lý bán lẻ ngoại hối để tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt và cung cấp nền tảng cTrader phổ biến cho khách hàng ở Hoa Kỳ.

Quản trị tài khoản đơn giản

Những tài khoản Netting chỉ đơn giản là một thuộc tính tài khoản có thể được thiết lập khi tạo tài khoản. Đối với các nhà môi giới cung cấp cả hai loại tài khoản Hedging và Nettings, cả hai hoạt động liên tục trong một môi trường duy nhất và chia sẻ cùng một cài đặt, công cụ báo cáo môi giới, giao diện giao dịch và trải nghiệm người dùng.

Netting và FIFO Logic

Với các nhà giao dịch tài khoản Netting cTrader chỉ giữ một vị thế mở trên mỗi cặp tiền tại một thời điểm. Các lệnh tiếp theo dẫn đến tăng hoặc giảm khối lượng của vị thế hiện tại bằng cách tổng hợp chúng vào vị thế hiện tại. Các lệnh dẫn đến giảm phơi nhiễm bằng cách giảm khối lượng của một vị thế mở tạo ra các giao dịch đóng mà bù trừ các giao dịch mở bằng quy tắc bù trừ FIFO (First In First Out), có nghĩa là các giao dịch cũ nhất được đóng trước.

Lợi ích của tài khoản Netting cTrader

Truy cập các kiểu nhà giao dịch khác nhau

Loại tài khoản này được một số nhà giao dịch ưa thích, đặc biệt là các nhà giao dịch có giá trị ròng cao với kinh nghiệm thể chế muốn kết hợp việc quản lý rủi ro hoặc chiến lược kinh doanh của họ.

Một nền tảng duy nhất cho tất cả các thị trường

Bạn có thể cung cấp cả tài khoản hedging và netting thông qua cùng một nền tảng cho phép bạn quản lý toàn bộ doanh nghiệp của mình từ một môi trường duy nhất, giảm chi phí hoạt động của bạn.

Một môi trường

Nhà giao dịch có thể quản lý cả tài khoản hedging và netting từ một môi trường duy nhất và chuyển đổi giữa hai loại tài khoản chỉ với hai lần nhấp và không cần khởi động lại hoặc thay đổi sang nền tảng khác.

Nguồn: https://spotware.com/ctrader-fifo-netting/

About The Author

Fondex được đăng ký với 25 cơ quan quản lý của EU * và được quản lý bởi các quy trình và thủ tục tốt nhất của MiFID. Fondex ™ là một tên thương mại của TopFX Ltd, được đăng ký là Công ty Đầu tư Síp (CIF) và được cấp phép bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) theo giấy phép số 138/11, VAT 10274180P phù hợp với Hướng dẫn Thị trường Tài chính Các Công cụ Tài chính (MiFID). Thoả thuận với các điều kiện quản lý EU.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.