FIX API dành cho những Nhà giao dịch bán lẻ

cTrader FIX API đã được thiết kế để cho phép các nhà giao dịch bán lẻ giao dịch qua các thông báo FIX bằng Tài khoản cTrader của họ. Thông tin xác thực API FIX được tạo với mọi tài khoản giao dịch được tạo. Các nhà giao dịch của bạn có thể truy cập thông tin đăng nhập của họ trực tiếp từ nền tảng cTrader của họ, có thể là Máy tính để bàn hoặc Web. Kênh giao dịch có các thông báo cho phép các nhà giao dịch nhận giá giao ngay với chiều sâu thị trường, gửi tất cả các loại lệnh (lệnh thị trường, lệnh dừng và lệnh giới hạn) và theo dõi vị thế và trạng thái lệnh.

FIX API là gì ?

FIX API là một API dựa trên giao thức FIX và nó được sử dụng để giao tiếp trực tiếp với sever cTrader thông qua các thông báo FIX. Nó là một giao thức được thiết kế để trao đổi thông điệp điện tử cho thông tin tài chính. Nó là giao thức chủ yếu được sử dụng cho giao dịch điện tử. Phần lớn giao tiếp giữa trao đổi, môi giới, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác diễn ra bằng FIX.

Tại sao lại lựa chọn FIX API ?

cTrader FIX API cho phép các nhà giao dịch viết các ứng dụng giao dịch quan trọng bằng cách giảm độ trễ truyền thông ở mức tối thiểu. Giao thức FIX đã được thiết kế theo cách như vậy để giảm thiểu dữ liệu cần thiết cho giao tiếp giữa hai hệ thống. Do đó, các ứng dụng yêu cầu độ trễ tối thiểu có thể sử dụng API FTrader FIX cho các nhu cầu của chúng.

Hỗ trợ

Quy tắc tham gia

Quy tắc tham gia là tài liệu chuyên dụng nhằm phục vụ cho các nhà phát triển phần mềm như một hướng dẫn triển khai cho cTrader FIX API. Quy tắc tham gia là tài liệu tham chiếu cho tất cả các thông điệp được hỗ trợ trong API và được cập nhật với mọi bản sửa đổi.

Các mẫu

Các dự án mẫu về cách xây dựng, gửi và nhận thông điệp FIX API có sẵn trong tài khoản github của Spotware để giúp các nhà giao dịch và nhà phát triển bắt đầu với dự án của họ. Các mẫu được cập nhật với mỗi thay đổi lớn được áp dụng trong API.

Cộng đồng

Một danh mục chủ đề có sẵn cho cTrader FIX API trong Cộng đồng cTrader. Người dùng có thể thảo luận về các chủ đề FIX API với các nhà giao dịch đồng nghiệp và làm rõ tất cả các câu hỏi của họ với sự giúp đỡ của nhóm cộng đồng cTrader.

Trang trợ giúp

Một phần dành riêng cho cTrader FIX API có sẵn trong Trang Trợ Giúp cTrader. Từ đây, người dùng có thể tìm thấy phần giới thiệu chi tiết, Quy tắc tham gia mới nhất, các bài viết giải thích và thông tin bổ sung về FIX API cho những người mới sử dụng công nghệ.

Nguồn: https://spotware.com/ctrader/trading/ctrader-fix-api-trading

 

About The Author

Fondex được đăng ký với 25 cơ quan quản lý của EU * và được quản lý bởi các quy trình và thủ tục tốt nhất của MiFID. Fondex ™ là một tên thương mại của TopFX Ltd, được đăng ký là Công ty Đầu tư Síp (CIF) và được cấp phép bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) theo giấy phép số 138/11, VAT 10274180P phù hợp với Hướng dẫn Thị trường Tài chính Các Công cụ Tài chính (MiFID). Thoả thuận với các điều kiện quản lý EU.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.